Cemil Taşkıran

15 posts

İnsan Madde ve Davranış / Cemil Taşkıran

Her yapının ve her oluşumun arkasında mutlaka doğal ve yapay etkenler bulunur. Bu işlemlerde her iki unsurun birlikteliği ya da zıtlığı bulunmakla beraber daha ziyade karşılıklı etkileşimler sonucu bir oluşum ve salt davranışsal etkenlere neden olmaktadır. Doğal olarak da madde arasındaki etkileşim maddenin mevcut yapısı içindeki tek etkene dayanmamakla birlikte […]

Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâmesinde Üslup ve Anlatım / Cemil Taşkıran

Evliya Çelebi seyahatnamesi tarihimizin ve edebiyatimizin önemli bir kültür mirasıdır.kuşkusuzdur ki Evliya Çelebi eserindeki bilgiler geçmişimize ışık tutar ve önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Evliya Çelebinin gezilerinin oldukca geniş bir alanı kaplaması iki bakımdan önemlidir. Birincisi Osmanlı İmparatorluğu’nun komsu ülkelerle olan ilişkilerini yansitmasi, ikincisi ise kültürel ve etnografik unsurlara deginmesidir. Bu […]

Hümanizma / Cemil Taşkıran

#Hümanizma ortaya çıkmadan önce Avrupa kültür ve medeniyeti skolastik düşünce üstüne kurulmuştu.#Kilise bir devlet gibi hayatın tüm alanlarına müdahale ediyordu. Sanat, bilim, kültür, hukuk kısacası tüm etkinlikler kilise normlarına göre yapılmaktaydı. #Kilise, sahip olduğu mahkemelerle gücünü pekiştiriyordu. Krallıklar kilisenin tahakkümü altındaydı. Krallar meşruiyetlerini sağlamak için papalığın nüfuzuna muhtaç iken, papalar […]

Tarih Nedir / Cemil Taşkıran

“Tarih nedir ne işe yarar ve milletlerin hayatındaki rolü nedir?” diye bir soruya cevap vermek göründüğü gibi kolay değildir. Aslında tarih, kısa bir tanımla geçmişin bilimsel anlamda her yönüyle incelenmesidir. Zaman geçtikçe yapılan her şey tarih olur ve tarih, yürürken geride bıraktığımız her şeydir. Peki tarihi tarih yapan nedir? Tarihi […]

21. Yüzyılın Beyaz Altını Bor / Cemil Taşkıran

Bor madeni, bugün dünyada birçok bilim adamı ve araştırmacının onayından geçmiş ve 21. yüzyılın stratejik ve vazgeçilmez bir hammaddesidir. Türkiye, şu anda elinde bulundurduğu bor rezervleriyle dünyada tek söz sahibidir. Dünya genelinde tespit edilen verilere göre Türkiye, dünya bor rezervlerinin %72’sine sahiptir. Dünya’da 521 milyon tonluk rezervin 330 milyon tonu […]

Şef Seattle’dan Mektup Var! / Cemil Taşkıran

İTÜ Sözlük’ten easy company [1]  adlı kullanıcının, “abd’liler tarafından hala sevilen ve anılan bir şeftir. onlara göre şef seattle çok insancıl, ileri görüşlü, başarılı ve zeki bir liderdir. bütün kızılderililerin örnek alması gereken bir kişidir. tabi bunda şef seattle’ın topraklarını almaya gelen beyaz adamla savaşmak yerine topraklarını satması, kabilesinin insanlarını […]

Ah Felsefe Ah! / Cemil Taşkıran

Şimdi üniversiteye geldim. Tarihçi olacakmışım. Kendimin değil başkalarının ayıklanmış malzemelerini savunacağım. Ne kadar bağnaz ve ne kadar düşüncesiz ve hep geriye yöneldiğim bir ortamdayım. Eskiden bir amacım vardı. Üniversiteyi kazanmak. Ve kazandım umutlarımın bittiği ve amaçsız kaldığım hayat başlıyor. Üniversitelerin ortamı –daha doğrusu benim üniversitem- içler acısı. Her gidilen noktada […]

Böyle de Yaşanılabilir / Cemil Taşkıran

Reuters Her şey ilk nefes alışla başladı sonra bugüne kadar yaşamaya kayıtsız kalmalı insan. Kendini her zaman alçak görmelidir. Gözü yükseklerde olmamalı ki hiçbir hedefi olmasın ve hayatta bir zorluk çekmesin. Sakın ola ki karşıt cinsini sevmemeli; çünkü o çirkin olduğunu biliyor ve çirkinlerin sevmeye hakkı yoktur. İnsan olarak toplum […]

Düşünce Cemberinde İnsan ve Teknoloji / Cemil Taşkıran

İnsanoğlu günümüz teknolojisinin baskın olduğu bir ortamda ve ve gittikçe kendine kapanan, sosyal ortamı reddeden bir devirde yaşadığı için kendi olmayı isteyememektedir. Aklın ve hayallerin dışında kalmış, sade makineleşmeye yüz tutmuş bir çember içinde hapsolmaktadır. Oysa ki bu tür düşünce ve hayretler insanlık mefhumu dışındadır ve teknoloji yaşamın birer araçları […]

Bir Delinin Günlüğünden / Cemil Taşkıran

            Oturduğum yerde yatark yazıyorum. Bir elimle burnumu karıştırıyorum diğer elimle de yaılar yazıyorum. Hatta yazıyı yazmak için düşünüyorum. Etrafımda iki et yığını ranzanın üstünde yatıyor. Bellidir ki çok yorulmuşlar. Bugün üniversite de yine bir dişinin vücudunu teşhis ettim elde ettiğim analizlere göre vücudundaki açık sahalar tahrik olmaya daha açık […]