Veri Korumaya Giriş [E-Kitap]

Görsel: Google

Bütün dünyada ve Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda duyarlılık artıyor. Milyarlarca insanı buluşturan İnternet ve yol açtığı değişim sayesinde her gün devasa büyüklükte veri toplanıyor, işleniyor ve saklanıyor. Önemli bir bölümünün kişisel hassas verilerimiz olduğu aşikar. Bunların özenle korunması, belki de hiç toplanmaması gerekmekte.

Fakat başta kâr odaklı düşünen ticari kuruluşlar ve yurttaşları hakkında daha fazlasını bilmek isteyen devletler gelmek üzere birçok kişi ve kurum, hiçbir yasal düzenleme veya etik ilke olmadan bilgilerimizi toplamakta, işlemekte, kötüye kullanmakta, ticari bir meta gibi satmakta, fişleme yapmaktadır.

Yasal düzenlemelerin ve çeşitli etik ilkelerin olmayışı önemli bir eksikliktir. Öte taraftan, kişisel veri konusundaki genel farkındalık sorunu da can yakıcı düzeydedir. Çoklarınca kişisel veri ve gizlilik (mahremiyet) evmizin ya da yatak odamız duvarları ile sınırlıdır. Sosyal ve kültürel temelleri oldukça derin bu sınırlılık, problemi katmerleştirmektedir. Evin duvarları arasında gösterilen hassasiyetin, tüm yaşam alanlarında da gösterilmesi için farkındalık ön koşuldur. Bu durumun değiştirilmesi ise yasal düzenlemeler yapmaktan çok daha zor.

Elinizdeki broşür bu farkındalığın artmasına yardım etmeyi hedeflemektedir. Kişisel veri ve mahremiyet konusunda referans alınacak bir metindir. Broşür içeriği EDRI* üyeleri tarafından hazırlanmıştır. EDRI tarafından İngilizce yayınlanan bu broşürü Türkçeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Broşürün çevirisi için Hatice Balkanlar’a, LaTeX yerleşimi için Işık Barış Fidaner ve Uğurcan Ergün’e, kapağın Türkçe düzenlenmesi için Barış Büyükakyol’a, düzeltiler için Mutlu Binark ve İlden Dirini’ye, broşür baskı giderleri için Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı’na teşekkür ederiz.

Bizi gözetim toplumuna doğru götüren gelişmelere karşı, yurttaş farkındalığının artmasına katkı sunması dileği ile…

Alternatif Bilişim Derneği

*: EDRI (European Digital Rights / Avrupa Dijital Haklar Örgütü) 20 farklı Avrupa ülkesinden, 32 kişisel gizlilik ve insan hakları temalı kuruluşun üyesi olduğu bir birliktir. Alternatif Bilişim Derneği EDRI’nin gözlemci üyelerindendir. http://www.edri.org/

Basılı broşür talebi için: bilgi@alternatifbilisim.org

Veri Korumaya Giriş
Şubat 2013, 24 Sayfa
Hazırlayanlar: EDRİ Üyeleri ve gözlemciler
Türkçe Yayına Hazırlık: Ali Rıza Keleş
Düzelti: EDRİ ve Digital Courage (Almanya)
Türkçe Düzelti: Mutlu Binark ve İlden Dirini
Tasarım: CtrlSPATE
Türkçe Yerleşim: Deniz Eren
Kapak Türkçe Uyarlama: Barış Büyükakyol
Latex Yerleşimi: Işık Barış Fidaner ve Uğurcan Ergün
Fotoğraf: Marnix Petersen
Baskı: Ceylan Mat

Broşürün İngilizce/Türkçe içeriği ve LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

 

İçindekiler

Sunu / Sunuş / ÖnsözKİŞİSEL VERİLER
nelerdi̇r? ni̇çi̇n önemsemeli̇yiz?

ANONİMLEŞTİRME
si̇z bi̇r sayı deği̇lsiniz?

AMACIN SINIRLANDIRILMASI İLKESİ
sadece beli̇rti̇len amaç i̇çi̇n kullanınız

VERİ İŞLEMEYE RAZI OLMAK
i̇zni̇ni̇zle

BÜYÜK VERİLER
endüstri̇yel hammadde

VERİ GÜVENLİĞİ VE İHLALLERİ
di̇kkatli̇ davranınız

TERCİHE GÖRE VE VARSAYILAN VERİ KORUMA
gi̇zli̇li̇k i̇lkesi̇ne göre tasarlanmıştır

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE GİZLİLİK VEVERİ KORUMA
paylaşırken di̇kkatli̇ olalım

BULUT BİLİŞİM
öngörülemeyen bi̇r ortamda öngörülebi̇li̇r koruma

PROFİL OLUŞTURMA
terci̇hleri̇ tahmi̇n etmek i̇çi̇n ki̇şi̇sel veri̇ kullanımı

YABANCI KANUNLARA DAYALI ERİŞİM
kanunun eli̇ uzun

İŞE YARAR BİRŞEY YAPMAK
i̇yi̇ bi̇r yasa i̇yi̇ bi̇r uygulama gerektirir

 

Veri Korumaya Giriş [E-Kitap] PDF formatında indirmek için tıklayınız.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.